Chính sách bảo mật

Đang cập nhật

Quy định – điều khoản

Đang cập nhật

Chính sách giao hàng

Đang cập nhật

Chính sách thanh toán

Đang cập nhật

Logistics Việt: Khó “nâng hạng” vì nhiều rào cản

Theo Luật Đầu tư 2014, kinh doanh dịch vụ logistics được xếp vào nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm tạo ra khung khổ pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước quản lý một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên đến thời điểm này, nhiều điều kiện kinh doanh vẫn đang trói buộc doanh…